Materi pengajian mingguan mushola al kautsar

buah dari takwa

“Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah sebenar-benar takwa kepada-Nya; dan janganlah sekali-kali kamu mati melainkan dalam keadaan beragama Islam (Qs Ali Imran : 102)
“apabila seseorang menjaga dirinya secara sempurna dari semua yang membahayakan pada hari kiamat, yaitu dengan “mengerjakan semua yang diperintahkan dan menjauhi semua yang dilarang”
Rasulullah saw beliau menafsiri firman Allah Ta’ala’ bertakwalah kepada Allah sebenar-benar takwa kepada-Nya (Ali Imran 102) dengan sabdanya : ” Yaitu agar Allah dipatuhi dan tidak didurhakai, diingat dan tidak dilupakan, disyukuri dan tidak dikufur.

  1. 1. Rahmat allah

Dan Al-Quran itu adalah kitab yang Kami turunkan yang diberkati, maka ikutilah dia dan bertakwalah agar kamu diberi rahmat. ( Qs  6 : 155 )

  1. 2. Keberkahan

Jikalau sekiranya penduduk negeri-negeri beriman dan bertakwa, pastilah Kami akan melimpahkan kepada mereka berkah dari langit dan bumi, tetapi mereka mendustakan (ayat-ayat Kami) itu, maka Kami siksa mereka disebabkan perbuatannya. ( Qs  7 : 96 )

  1. 3. Selamat\dari neraka.

    Kemudian Kami akan menyelamatkan orang-orang yang bertakwa dan membiarkan orang-orang yang zalim di dalam neraka dalam keadaan berlutut. (Qs 19 : 72)


Buah takwa yang disebutkan diatas adalah sebagian kecil yang disebutkan dalam Al Qur’an tetapi sudah mencakup untuk kehidupan didunia dan akhrat.. Seperti yang selalu kita ucapkan setiap hari : ”

  1. 4. Solusi

Apabila mereka telah mendekati akhir iddahnya, maka rujukilah mereka dengan baik atau lepaskanlah mereka dengan baik dan persaksikanlah dengan dua orang saksi yang adil di antara kamu dan hendaklah kamu tegakkan kesaksian itu karena Allah. Demikianlah diberi pengajaran dengan itu orang yang beriman kepada Allah dan hari akhirat. Barangsiapa bertakwa kepada Allah niscaya Dia akan mengadakan baginya jalan keluar. ( Qs 65 :2 )

  1. 5. Rizki yang tidak di sangka sangka

Dan memberinya rezki dari arah yang tiada disangka-sangkanya. Dan barangsiapa yang bertawakkal kepada Allah niscaya Allah akan mencukupkan (keperluan)nya. Sesungguhnya Allah melaksanakan urusan yang (dikehendaki)Nya. Sesungguhnya Allah telah mengadakan ketentuan bagi tiap-tiap sesuatu.   ( Qs 65 ; 2 )

  1. 6. Masuk surga

Dan bersegeralah kamu kepada ampunan dari Tuhanmu dan
kepada surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang disediakan untuk orang-orang yang bertakwa, (Qs  3 :133)


Advertisements