Pengangguran adalah orang yang tidak mempunyai pekerjaan sedang mencari pekerjaan, atau sedang mempersiapkan suatu usaha baru. Jenis jenis pengangguran menurut faktor penyebab terjadinya Bedasarkan faktor penyebab terjadinya, pengangguran konjungtur ( sisklis ) struktual, fungsional, dan musiman. Bedasarkan lama waktu kerja, pengangguran dapat dibagi ke dalam tiga klompok, yiatu pengangguran terbuka setengah menganggur dan pengangguran terselubung. Penganguran merupakan masalah pokok bagi masyarakat mdern. Jika tingkat pengangguran tinggi sumberdaya menjadi terbuang percuma dan tingkat pendapatan masyarakat akan merosot.

 

 

Advertisements